GĐPT Chánh Tâm sinh hoạt tại Hayward, California với mục đích:
"Đào luyện thanh - thiếu - nhi thành Phật Tử chân chánh
nhằm góp phần xây dựng xã hội theo tinh thần Phật Giáo và bảo tồn văn hoá Việt Nam."

HOẠT ĐỘNG - SINH HOẠT

VĂN HOÁ

Giảng dạy Việt Ngữ, tổ chức các buổi sinh hoạt, chương trình văn nghệ để để giới thiệu và phát huy văn hoá Việt Nam.

PHẬT PHÁP

Tu học giáo lý Phật Đà để dũng mãnh bước vào đời với lòng từ bi và trí tuệ sáng suốt

THỂ DỤC

Rèn luyện sức khoẻ qua các buổi cắm trại, dã ngoại, thể dục - thể thao, và qua các trò chơi sinh hoạt / hoạt động ngoài trời.

KỸ NĂNG

Huấn luyện kỹ năng sinh tồn, kỹ năng lãnh đạo. Tập tính can đảm, trách nhiệm, và tinh thần sống vì mọi người qua khác khoá huấn luyện, hội thảo, và tham quan.